CLUBAVONDEN

Elke woensdagavond van de even weken

hebben wij clubavond waar we bij elkaar komen om gezellig een biertje te doen en plannen maken voor de toekomst en het verleden ophalen om van te leren.

Road Trips

ROAD TRIPS

zijn in ons geval toertochten met de motor in binnen en buitenland, alleen of met meerdere leden of vrienden. Een Road Trip begint met een goede voorbereiding waarbij het doel, de route aan de orde komen alsook hoe er onderweg overnacht wordt.